Braços Invisibles amb Cofre

Accionament

  • Manovella
  • Motoritzat amb motor mecànic o electrònic

Teixit

  • Acrílics
  • Screen FV+PVC
  • Soltis 92 - Soltis 96